In de eerste fase van het

ontwerpproces

worden de uitgangspunten van de opgave geformuleerd. Dit gebeurt door de situatie te analyseren, een inventarisatie te maken van de regels, eisen en wensen, en de bestaande toestand op papier te zetten. Vervolgens kan er een

toekomstscenario

geschetst worden aan de hand van een onderbouwde

haalbaarheidstudie

.
De volgende werkzaamheden worden in deze fase aangeboden:
  • Locatie-analyse

  • Bouwkundige analyse

  • Opmeting bestaande toestand

  • Opstellen toekomstvisie / schetsontwerpen

  • Collage van sfeer- en referentiebeelden

  • Variantenstudie, planning, fasering

  • Advies op gebied van regelgeving en duurzaamheid

  • Raming van de bouwkosten / haalbaarheidstudie