In de ontwerpfase wordt de gewenste situatie ontworpen, verduidelijkt middels

schetsen

en

3D beelden

, en getoetst aan het

bouwbesluit

en de overige

bouwvoorschriften

. Dit zal in een aantal stappen gaan met tussentijdse contactmomenten. Na ieder contactmoment kan het ontwerp worden bijgeschaafd om uiteindelijk te groeien van

schetsontwerp

naar

definitief ontwerp

. Naast een bouwkundige en constructieve toetsing kan het ontwerp getoetst worden op de

energieprestatie

(EPC) en

brandveiligheid

(verplicht voor een bouwvergunning). Tevens kunnen wij de

‘duurzaamheid’

van het ontwerp toetsen en uw eventuele ambities op dit gebied samen uitgebreid doornemen.
De volgende werkzaamheden kunnen worden in deze fase aangeboden:
 • Schetsontwerp(-en)

 • Voor-ontwerp

 • Definitief ontwerp

 • 3D visualisaties

 • Interieur ontwerp

 • Ontwerp terrein / tuin

 • Bouwkosten raming

 • Haalbaarheidstudie

 • Bouwbesluittoetsing

 • Installatie-advies

 • Artist-impressions

 • Virtuele tour